OPTIKA‎ > ‎

Čočky - základní pojmy

Zobrazení lomem !!!

Čočka = čiré optické prostředí omezené dvěma opticky hladkými plochami, určené k optickému zobrazení

Rozdělění čoček
SPOJNÉ ČOČKY - SPOJKY
(konvexní)
ROZPTYLNÉ ČOČKY - ROZPTYLKY
(konkávní)

a) dvojvypuklá
b) ploskovypuklá
c) dutovypuklá
g) značka spojky
 
d) dvojdutá
e) ploskodutá
f) vypuklodutá
h) značka rozptylky
- mění rovnoběžný svazek paprsků ve svazek sbíhavý
- uprostřed nejtlustší
- mění rovnoběžný svazek paprsků ve svazek rozbíhavý
- uprostřed nejtenčí


Popis základních pojmů

C1, C2 ... středy optických ploch
r1, r2 ... poloměry křivosti optických ploch
o ... optická osa
V1, V2 ... vrcholy čočky
O ... optický střed čočky
V1 V2 ... tloušťka čočky
|V1V2| = zanedbatelně malá ... tenké čočky
ohnisková rovina = rovina prochaázející ohniskem kolmá na optickou osu


Lom paraxiálních paprsků :

a) skutečné obrazové ohnisko spojky F´
b) neskutečné obrazové ohnisko rozptylky F´
c) skutečné předmětové ohnisko spojky F
d) neskutečné předmětové ohnisko rozptylky F

f ... předmětová ohnisková vzdálenost
f´... obrazová ohnisková vzdálenost
optické prostředí stejné před i za čočkou .... f´= f