OPTIKA‎ > ‎

Čočky - příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická mohutnost


 • Příčné zvětšení

 • Optická mohutnost
  φ ... optická mohutnost
  f ... ohnisková vzdálenost
  jednotka : m-1 = D (dioptrie)

  n2 ... index lomu čočky
  n1 ... index lomu prostředí
  r1, r2 ... poloměry křivosti optických ploch
 • Zobrazovací rovnice

  a ... předmětová vzdálenost
  a´ ... obrazová vzdálenost
  f ... ohnisková vzdálenost

 • Znaménková konvence
  r1, r2 > 0 ... kulové plochy vypuklé
  r1, r2 < 0 ... kulové plochy duté
  φ > 0 ... spojky
  φ < 0 ... rozptylky
  a > 0 ... před čočkou
  a < 0 ... za čočkou
  a´> 0 ... za čočkou
  a´< 0 ... před čočkou


Příklad :
Předmět vysoký 1 cm je umístěn před tenkou spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností 20 cm ve vzdálenosti a) 40 cm, b) 30 cm, c) 15 cm. Určete polohy obrazů a jejich vlastnosti.
(a) a´= 40 cm, Z = -1, skutečný, převrácený a stejně velký; b) a´= 60 cm, Z = -2, skutečný, převrácený a zvětšený; c) a´= -60 cm, Z = 4, neskutečný, vzpřímený, zvětšený)