Úlohy domácího kola nového ročníku FO zveřejněny

přidáno: 9. 9. 2012 6:44, autor: FYZIKA 007   [ aktualizováno 9. 9. 2012 6:46 ]
V domácím kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata, která byla publikována jako brožury Knihovničky fyzikální olympiády. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a hlavně také prověřit vaši schopnost tyto úlohy řešit. První tři úlohy řešte nejlépe do konce listopadu, potom řešte další čtyři úlohy včetně experimentální úlohy. 

Termín odevzdání řešení pro kategorii A je začátek ledna (do 14. 1. 2013)
Termín odevzdání řešení v kategoriích B, C, D je začátek dubna (do 19. 4. 2013). 

Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte prostřednictvím svého učitele fyziky. Na pomoc při řešení úloh mohou organizovat vaši učitelé fyziky konzultace, kroužky nebo semináře.

Nepodceňujte řešení domácího kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy domácího kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní témata ze studijních textů, které jsou distribuovány na školy. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.KATEGORIE A

zadání úloh v pdf
studijní texty - Ohyb světla, Modely atomu (v pdf)


KATEGORIE C

zadání úloh v pdf
studijní texty - Kruhový děj s ideálním plynem (v pdf)
KATEGORIE B

zadání úloh v pdf 
studijní texty - Aproximace ve fyzikálních úlohách (v pdf)


KATEGORIE D

zadání úloh v pdf


Comments