Od 20. května 2019 platí nová definice kilogramu

přidáno: 21. 5. 2019 9:54, autor: FYZIKA 007   [ aktualizováno 21. 5. 2019 10:20 ]

Ve 21. století pro řadu vědeckých experimentů už nedostačovala klasická definice kilogramu, která se odvozovala od prototypu, který je uložen v pařížském trezoru. Proto fyzikové zavádějí novou, modernější definici pomocí Planckovy konstanty, kterou budete pravděpodobně znát z kvantové fyziky nebo fyziky mikrosvěta.

Jenom pro připomenutí. Planckova konstanta se značí h a její hodnota je 6,626 x 10-34 J.s. Vyskytuje se například ve vztahu pro energii fotonu E = h.f a tím upravuje naše informace o chování objektů v mikrosvětě na fakt, že energie ze zdroje je do prostoru vyzařována nespojitě, po tzv. kvantech a že "kvantování" přisuzujeme jako základní vlastnost všem objektům mikrosvěta.

Další informace o zavedení nové definice naleznete na stránkách Věda24.