Nejnovější gravitační mapa Země

přidáno: 7. 1. 2015 6:19, autor: FYZIKA 007   [ aktualizováno 7. 1. 2015 6:20 ]
Díky speciálním družicím (GOCE) můžeme v současnosti s velkou přesností měřit gravitační pole Země a zjištěné výsledky jsou velmi zajímavé. Naše planeta nemá zcela pravidelný tvar a získaná data vypovídají o tom, že velikost gravitační síly souvisí i s hustotou zemské kůry a ta, jak víme, není na všech místech planety stejná a hlavně se nepravidelně mění.

Podrobnější informace o dané problematice najdete na stránkách pořadu METEOR Českého rozhlasu, kde si můžete daný příspěvek z audioarchívu i přehrát.


Použitý zdroj:
SOBOTKA, Petr. Nejlepší gravitační mapa Země. In: Český rozhlas, Meteor [online]. 2014, 22. 11. 2014 [cit. 2015-01-07]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/nejlepsi-gravitacni-mapa-zeme--1423064