INTERAKTIVNÍ FYZIKÁLNÍ LABORATOŘ a FYZIKA 007

přidáno: 15. 12. 2015 2:37, autor: FYZIKA 007   [ aktualizováno 15. 12. 2015 3:59 ]
V pondělí 14. 12. 2015 jsme navštívili INTERAKTIVNÍ FYZIKÁLNÍ LABORATOŘ Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze Tróji. Tématicky byla cvičení zaměřena na mechanické kmitání a mechaniku tuhého tělesa. Přes dvě hodiny jsme experimentálně proměřovali a určovali např. direkční moment zkrutné pružiny, periodu torzních kmitů, moment setrvačnosti vybraných těles, rezonanční křivku Pohlova kyvadla. S náplní, obsahem, organizací i případnou pomocí a vysvětlením dané problematiky jsme byli velmi spokojeni a doufáme, že se do laboratoře znovu na jiné téma opět někdy podíváme.

PB