FYZIKLÁNÍ ONLINE a FYZIKA 007

přidáno: 4. 12. 2015 2:47, autor: FYZIKA 007   [ aktualizováno 4. 12. 2015 5:40 ]
I letos jsme se účastnili soutěže v řešení fyzikálních úloh na čas s názvem FYZIKLÁNÍ ONLINE. Akci pořádá FYKOS z MFF UK v Praze. Jednotlivým týmům se ve stanovenou dobu otevře přístup do webové stránky, kde najdou zadání fyzikálních úloh z různých oborů fyziky a různé obtížnosti. Vyřešením úlohy se týmům připisují body, za špatné řešení se část bodů odečítá. Družstvo může i úlohu vynechat nebo přeskočit. Na konci soutěže (po uplynutí tří hodin čistého času) vítězí to družstvo, které získá větší počet bodů. 
Podrobnější informace o pravidlech soutěže.
V tomto roce reprezentovaly Fyziku007 dva týmy. Družstvo PROTONI 007 složené se studentů sexty (Richard Fleischhans, Dominik Starý, Jonáš Vlasák, František Helebrand) a družstvo FYZIKA 007 složené ze studentů kvinty (Vratislav Blažek, Michal Jůza, Kristián Matuštík, Přemek Pilař, Vojta Pokorný). V kategorii C, v které obě družstva soutěžila, dosáhla velmi dobrých výsledků. Z 69 týmů řešících v této kategorii zadané úlohy se tým FYZIKY 007 umístil na krásném 26. místě a tým PROTONI 007 skončil dokonce na místě 13

Všem účastníkům soutěže moc děkuji za účast, gratuluji k dosaženým výsledkům a doufám, že v příštím roce akci zopakujeme s ještě lepším umístěním.
PB