NEZKRESLENÁ VĚDA

Krátká videa uveřejněná na portálu YouTube.

Jednotlivá témata jsou popisována formou černobílých nákresů a slovním komentářem herce Pavla Lišky.

1. díl: CO JE TO LÉK

 
Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR

odkaz na další část seriálu