Termodynamická teplota a teplotní stupnice

Víme: teplota = stavová fyzikální veličina, charakterizující vlastnost předmětů nebo okolí

Podle jednotky, v které je teplota udávána rozlišujeme:
  • TERMODYNAMICKOU TEPLOTU - značka T (jednotka: kelvin značka: K)
  • CELSIOVU TEPLOTU - značka t (jednotka: stupeň Celsia značka: °C)
  • FAHRENHEITOVU TEPLOTU - značka t (jednotka: stupeň Fahrenheita značka: °F)
  • RÉAUMUROVU TEPLOTU - značka t (jednotka: stupeň Réaumura značka: °Ré)
Dané teploty měříme teploměry s příslušnými teplotními stupnicemi.

TEPLOTNÍ STUPNICE
FAHRENHEITOVA
teplotní stupnice
CELSIOVA
teplotní stupnice
KELVINOVA
teplotní stupnice
RÉAUMUROVA
teplotní stupnice
PRVNÍ POUŽÍVAL
Němec
Švéd
Ir
ZÁKLADNÍ BODY 
STUPNICE
0° F - teplota směsi ledu, vody a salmiaku
96° F - teplota zdravého lidského těla
0°C - teplota varu vody 
100°C - teplota tuhnutí vody při normálním tlaku
později hodnoty otočeny
273,16 K - teplota rovnovážného stavu soustavy led x voda x sytá vodní pára
0°Ré - teplota tání ledu
80°Ré - teplota varu lihu
JEDNOTKA stupeň Fahrenheita (°F) stupeň Celsia (°C) Kelvin (K) stupeň Réaumura (°Ré)
DEFINICE JEDNOTKY
Stupeň Celsia odpovídá jednomu dílku stupnice, která je rozdělena mezi základními body na 100 dílků Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody;
základní jednotka soustavy SI
Stupeň Réaumura odpovídá jednomu dílku stupnice, která je rozdělena mezi základními body na 80 dílků 
OBDOBÍ A REGION POUŽITÍ
od 1.pol 18. století dodnes

USA
od poloviny 18. století dodnes
celý svět
od poloviny 19. století dodnes
celý svět
do konce 19. století

Západní Evropa
PŘEVOD
ze °C
na °F, K, °Ré

F = (9/5) . t + 32


- - - - -

K = t + 273,15

Ré = (4/5) . t
PŘEVOD 
z °F, K, °Ré
na °C

t = (5/9) . (F - 32)


- - - - -

t = K - 273,15

t = (5/4) . Ré


Stručný přehled teplotních stupnic a jejich charakteristika na www.prevod.cz


Zajímavosti:
  • teplotní rozdíly v Celsiově a Kelvinově termodynamické stupnici jsou stejné (Δt = ΔT)
  • - 273,15 °C = 0 K ...... absolutní nula, potom záporné hodnoty v Kelvinech nejsou možné !!! (- 10 K neexistuje)
  • 0° C = 0 °Re a také +100 °C = 80 °Re ... Celsiova stupnice je jemnější než Réaumurova


Podívej se:


Převody teplot mezi jednotlivými teplotními stupnicemi online:

                     Stupně.cz                    Převodník jednotek ConVERTER online                    Převodník na Laboratorním průvodciÚLOHA:

Pomocí nějakého SW (např. Excel) vytvoř vlastní převodník jednotek. Výsledek potom vlož do webové stránky a na ni pošli odkaz. 

 Převodník teplot (Jakub Pelc, 6A8 2019/20)