Teplota a její měření

Teplota
= stavová fyzikální veličina (popisuje fyzikální stav)

Potom tělesa, která jsou při vzájemném dotyku v rovnovážném stavu, musí mít stejnou teplotu.

Jestliže tělesa při uvedení do vzájemného dotyku mění své původní rovnovážné stavy, musely mít na počátku různé teploty.

Teplotu měříme teploměry.

TEPLOMĚR = srovnávací těleso, které obsahuje:

  • teplotní stupnici s jednotlivými dílky a jednotkou
  • teploměrnou látku (rtuť, líh, ...)

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY

Měřené těleso a teploměr uvedeme do vzájemného dotyku a po vytvoření rovnovážného stavu soustavy těleso-teploměr je teplota tělesa stejná jako teplota teploměru.


ROZDĚLENÍ TEPLOMĚRŮ

podle způsobu napájení:
  • ANALOGOVÉ - bez potřeby napájení 
  • DIGITÁLNÍ (ELEKTRONICKÉ) - nutné napájení, skládají se z teplotně citlivého senzoru a vyhodnocovací elektronické jednotky
podle použití:
  • pokojové
  • venkovní
  • lékařské
  • laboratorní
  • ...
podle výroby :

Druh Popis měření teploty Použití Foto


KAPALINOVÝ TEPLOMĚR


využívá teplotní roztažnosti teploměrné kapaliny 
(rtuť, líh apod.)


měření teploty vzduchu v dané místnosti, měření teploty lidského těla a další možnosti


BIMETALOVÝ
TEPLOMĚR


využívá rozdílné délkové roztažnosti pevně spojených proužků (pásků) dvou různých kovů, které se při změně teploty deformují, prohýbají a stáčejí


měření teploty tekutin v trubicích a potrubích


ODPOROVÝ TEPLOMĚR
-
(TERMISTOR)


využívá známé závislosti elektrického odporu vodiče nebo polovodiče na teplotě


chemický, důlní, farmaceutický a potravinářský průmysl, strojírenství, petrochemie, výroba el. energie


TERMOELEKTRICKÝ TEPLOMĚR
-
(TERMOČLÁNEK)


využívá termoelektrického jevu (mezi volnými konci vodivě spojených vodičů z různých materiálů vzniká napětí, jehož velikost se mění v závislosti na teplotě spoje)


chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, hutnictví, strojírenství, sklářství a keramikaRADIAČNÍ TEPLOMĚR
-
(PYROMETR)


využívá zákonů platících pro tepelné záření vysílané z povrchu měřeného tělesa, bezkontaktní  a bezdotykové měření teploty


měření teploty ve vysokých pecíchPodívej se: 

Přehled teploměrů na e-přístroje.cz                                   Nabídka teploměrů na Meteoshop.cz