Modely struktury látek různých skupenství
Základní popis modelů jednotlivých skupenství:

 

SKUPENSTVÍ

ZÁKLADNÍ VLASTNOST

ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ČÁSTIC
CELKOVÁ ENERGIE SOUSTAVY ČÁSTIC STŘEDNÍ VZDÁLENOST MEZI MOLEKULAMI

PLYNNÉ
Rozpínavost
(nezachovává svůj tvar ani objem)
částice nekmitají kolem žádné rovnovážné polohy
EP << EK

největší

KAPALNÉ
Tekutost
(jednotlivé vrstvy molekul se po sobě posouvají)
částice kmitají kolem rovnovážné polohy, která se s časem mění
EP ~ EK

střední

PEVNÉ
Stálost
(zachovávají svůj tvar i objem)
částice kmitají kolem rovnovážné polohy, která se s časem nemění
EP >> EK

nejmenší
PLAZMA
jde o látku  složenou ze soustavy neutrálních a elektricky nabitých částic (elektronů, iontů), která je charakteristická vysokým stupněm ionizace svých částic

podle stupně ionizace alfa se dělí plazma na:
  • slabě ionizované plazma (alfa < 1%) - horní vrstva atmosféry (ionosféra)
  • částečně ionizované plazma (1% < alfa < 10%)
  • plně ionizované plazma (alfa se blíží 100%) - plazma hvězd, termonukleární reakce
vlastnosti plazmatu:
  • vysoká elektrická vodivost (obdobné vlastnosti jako vodiče)
  • schopnost reagovat s vnějšími elektrickými a magnetickými poli
využití plazmatu:

pracovní látka v motorech (MHD generátory - magnetohydrodynamické), přeměna vnitřní energie plazmatu na energii elektrickou

BOSEHO-
EINSTEINŮV
KONDENZÁT
plynné oblaky atomů, které se při nízké teplotě přestávají chovat jako individuální částice, ale získávají vlastnosti kolektivního chování

více informací na stránkách Vědy24 a Fyziky007