MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

Základní metody zkoumání mechanických a tepelných vlastností těles:


Metoda termodynamická
    • založena na přímém měření fyzikálních veličin a získávání vztahů mezi nimi
    • vychází z makroskopického popisu jevů (popis pozorovatelný lidským okem)
Metoda statistická
    • používá poznatky z teorie pravděpodobnosti a statistiky při hledání nových zákonitostí a vztahů
    • vychází z "kinetické teorie stavby látek"