MECHANIKA‎ > ‎

Zrychlení při rovnoměrném pohybu po kružnici

Víme:

Při rovnoměrném pohybu po kružnici se velikost jeho rychlosti nemění, mění se však směr rychlosti. Rychlost jako vektor tedy není konstantní, má jen stálou velikost v. Mění-li se vektor rychlosti, znamená to, že hmotný bod má zrychlení.

podívej se na následující aplet a popiš ho (zapni si zobrazení rychlosti a potom zrychlení)


Pro velikost dostředivého zrychlení platí vztah (odvození vztahu - video na YouTube - Fyzika JaM)

SHRNUTÍ A ZÁVĚR:
Zrychlení hmotného bodu při rovnoměrném pohybu po kružnici směřuje stále do středu kružnice. 
Jeho velikost je konstantní, směr se však neustále mění.