MECHANIKA‎ > ‎

Základní vlastnosti kapalin a plynů

Kapaliny a plyny označujeme společným názvem TEKUTINY

TEKUTOST = základní, společná vlastnost kapalin a plynů

příčina tekutosti: snadná vzájemná pohyblivost částic, z nichž se kapaliny a plyny skládají

další společná vlastnost: 
 • kapalná a plynná tělesa nemají stálý tvar (zachovávají tvar podle nádoby, v které se nacházejí)

Rozdílné vlastnosti: 

Kapaliny
 • zachovávají stálý objem (za konstantní teploty)
 • mají vodorovný povrch v tíhovém poli Země, jsou-li v klidu
 • jsou velmi málo stlačitelné (malé vzdálenosti mezi částicemi)
 • vykazují kapilární jevy
 • mají vnitřní tření 
  • u různých kapalin může být různé (voda x olej, med)
Plyny
 • nemají stálý tvar ani objem (jsou rozpínavé)
 • vzájemné síly mezi molekulami jsou zanedbatelné
 • jsou velmi snadno stlačitelné

Pro zjednodušení dalších úvah zavádíme pojmy:

IDEÁLNÍ KAPALINA = kapalina, která je bez vnitřního tření a je nestlačitelná

IDEÁLNÍ PLYN = plyn, který je bez vnitřního tření a je dokonale stlačitelný