MECHANIKA‎ > ‎

Vztlaková síla v kapalinách a plynech - Archimedův zákon

ZNĚNÍ ARCHIMÉDOVA ZÁKONU:
Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost je rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa.

CHOVÁNÍ TĚLES V KAPALINĚ
  • na těleso působí vztlaková síla kapaliny a tíhová síla tělesa
                Tíhová síla: FG = m  g = VT  ρT  g
                Vztlaková síla: FVZ VT  ρV  gComments