MECHANIKA‎ > ‎

Vzájemné působení těles, izolované těleso

př.: gumový míč, napínání ocelové pružiny

vzájemné působení těles se projevuje silami

SÍLA = vektorová fyzikální veličina, která způsobuje:

                a) deformaci tělesa

                b) změnu pohybového stavu tělesa

         deformační a pohybové účinky síly

nás budou v této kapitole zajímat pouze pohybové účinky síly

Pohybové účinky síly se projevují:

                a) při vzájemném dotyku těles

                b) prostřednictvím silových polí


Newtonovy pohybové zákony

úvod

  • jaký je pohybový stav tělesa, na které nepůsobí žádné síly?

IZOLOVANÉ (VOLNÉ) TĚLESO = těleso (HB), na které nepůsobí žádné síly

  • v praxi izolované těleso neexistuje  vytvoříme model izolovaného tělesa (těleso, na které působí síly tak, že jejich výslednice je nulová) např.: těleso na hladké vodorovné podložce

pokus: pouštění ocelové kuličky po nakloněné rovině na vodorovnou desku stolu (měníme povrch desky stolu)


výsledek pokusu: kdyby neexistovalo tření mezi deskou stolu a kuličkou, pohybovala by se kulička po desce stolu rovnoměrným přímočarým pohybem

ZOBECNĚNÍ: izolované těleso, které je v pohybu, má stále stejnou rychlost, pohybuje se rovnoměrným přímočarým pohybem

Comments