MECHANIKA‎ > ‎

Vzájemné působení těles, izolované těleso

př.: stlačování gumového míče, napínání ocelové pružiny vzájemné působení těles se projevuje silami

SÍLA = vektorová fyzikální veličina, která způsobuje

  • deformaci tělesa
  • změnu pohybového stavu tělesa

SHRNUTÍ: ve fyzice rozlišujeme deformační a pohybové účinky síly

nás budou v této kapitole zajímat pouze pohybové účinky síly

Pohybové účinky síly se projevují:

  • při vzájemném dotyku těles
  • prostřednictvím silových polí

Newtonovy pohybové zákony

úvod

  • jaký je pohybový stav tělesa, na které nepůsobí žádné síly?

IZOLOVANÉ (VOLNÉ) TĚLESO = těleso (HB), na které nepůsobí žádné síly

  • v praxi izolované těleso neexistuje  vytvoříme model izolovaného tělesa (těleso, na které působí síly tak, že jejich výslednice je nulová) např.: těleso na hladké vodorovné podložce

pokus: pouštění ocelové kuličky po nakloněné rovině na vodorovnou desku stolu (měníme povrch desky stolu)


výsledek pokusu: kdyby neexistovalo tření mezi deskou stolu a kuličkou, pohybovala by se kulička po desce stolu rovnoměrným přímočarým pohybem


ZOBECNĚNÍ a SHRNUTÍ

Izolované těleso (bez silového působení), které je v pohybu, má stále stejnou rychlost a pohybuje se rovnoměrným přímočarým pohybem.