MECHANIKA‎ > ‎

Výkon a účinnost

výkon = fyzikální veličina vyjadřující, jak rychle se práce koná

  • značka: P
  • jednotka: watt (W)
            
  • výpočet:

definice 1 wattu:

    1 W = výkon zařízení, které vykoná práci 1 J za 1 sekundu

jiné vyjádření výkonu:

    platí:

        

    F … velikost působící síly

    v … velikost rychlosti tělesa


poznámka:

    jiná jednotka práce:

        
        1 J = W s (wattsekunda)

    jiná jednotka práce: (viz. energetika)

        1kWh = 3,6 106 J


Účinnost

  • značka: η (řecké písmeno éta)
  • udává se v procentech  nemá jednotku
    P … výkon

    P0 … příkon


příkon 

  • výpočet: P0 = E/Δt
  • dodaná energie stroji za dobu Δt


  • jednotka: %
  • protože P < Po  η < 1 (< 100%)

Úloha: Elektromotor o příkonu 15 kW zvedá rovnoměrným pohybem kabinu výtahu o hmotnosti 450 kg rychlostí 3 m/s. Jaká je účinnost elektromotoru?

Víme:

    P0 = 15 kW = 15000 W

    m = 450 kg

    v = 3 m/s

Výpočet:

    určení výkonu P:

        P = F v

        P = FG v = m g v

    

Odpověď: Účinnost elektromotoru je 90 %.