MECHANIKA‎ > ‎

Volný pád

 • pohyb tělesa volně padajícího ve vakuu v blízkosti povrchu Země
 • Galileo Galilei svými pokusy dokázal, že volný pád je pohyb rovnoměrně zrychlený svisle dolů.
Pokus
 • v Newtonově trubici - ukázka relizovaného experimentu (formát .mp4)
 • z trubice nejprve odčerpáme vzduch a potom ji překlopíme a sledujeme pád peříčka a kuličky
 • závěr: peříčko dopadlo ve stejném okamžiku jako kulička
 • z toho vyplývá: tíhové zrychlení je pro všechna tělesa padající ve vakuu stejné
 • zrychlení volného pádu nazýváme - tíhové zrychlení

Vlastnosti tíhového zrychlení

 • značka: g
 • je to vektor
 • směřuje vždy svisle dolů
 • závisí na zeměpisné šířce
 • jeho velikost je 9,80665 m · s-2 (v praxi používáme hodnotu 10 m · s-2)

Rychlost a dráha volného pádu

 • Volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením g a s nulovou počáteční rychlostí, přičemž rychlost směřuje svisle dolů.

 • Trajektorie volného pádu je část svislé přímky.
 • RYCHLOST pohybu rovnoměrně zrychleného 
                                        v = a · t
 • DRÁHA pohybu rovnoměrně zrychleného 
                                        

z toho vyplývá:

    vysvětlivky:

    g - tíhové zrychlení

    t - čas

    d - posunutíÚLOHA 1: Míč padá volným pádem z výšky 20 metrů. Jak velkou rychlostí dopadne na zem? (g = 10 m · s-2)

 • zápis:

                h = 20m
                g = 10 m · s-2
                v = ?

 • platí:
                v = g · t

                h = s

                
 • výpočet:
                

 • závěr: Míč dopadne na zem rychlostí o velikosti 20 m · s-1.


ÚLOHA 2: Volně padající kámen (Sbírka řešených úloh KDF MFF UK)

ÚLOHA 3: Kamínek na římse (Sbírka řešených úloh KDF MFF UK)