MECHANIKA‎ > ‎

Třetí Newtonův pohybový zákon (zákon akce a reakce)

  • silové působení těles je vždy vzájemné
  • např.: zvedáme-li závaží, působíme na něj silou, závaží však působí silou (tíhou) na naše ruce
Pokus: dva siloměryZNĚNÍ ZÁKONA:
Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto síly vznikají a zanikají současně.


  • jednu sílu nazýváme AKCE, druhou REAKCE
  • akce a reakce jsou síly, které působí na různá tělesa ve svých účincích se navzájem neruší
  • příklad: uvažujeme kámen, který padá k Zemi
    • akce - působení Země na kámen tíhovou silou Fg (ta mu udílí zrychlení g)
    • reakce - působení kamene na Zem stejně velkou silou opačného směru (nepozorujeme, protože Mz >> m kamene  zrychlení Země směrem vzhůru << než g kamene)
                                                → zrychlení těles, která na sebe působí akcí a reakcí obvykle nejsou stejná