Využíváme

  MECHANIKA‎ > ‎

  Trajektorie a dráha hmotného bodu

  NĚKOLIK POJMŮ A DEFINIC

  Trajektorie hmotného bodu = geometrická čára, kterou hmotný bod při pohybu opisuje (tvar dráhy)

  Dráha = délka trajektorie, kterou hmotný bod opíše za určitou dobu
  (je to fyzikální veličina, značka s, jednotka metr)
  známe zápis např. s = 25 m

  Podle tvaru trajektorie dělíme pohyby na přímočaré a křivočaré.

  Graf závislosti dráhy hmotného bodu na čase

  Comments