MECHANIKA‎ > ‎

Trajektorie a dráha hmotného bodu

NĚKOLIK POJMŮ A DEFINIC

Trajektorie hmotného bodu = geometrická čára, kterou hmotný bod při pohybu opisuje (tvar dráhy)

Dráha = délka trajektorie, kterou hmotný bod opíše za určitou dobu
(je to fyzikální veličina, značka s, jednotka metr)
známe zápis např. s = 25 m

Podle tvaru trajektorie dělíme pohyby na přímočaré a křivočaré.