MECHANIKA‎ > ‎

Tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou - atmosférický tlak

Stejně jako na kapaliny i na atmosféru Země působí tíha. 

ATMOSFÉRICKÁ TLAKOVÁ SÍLA Fa = tíha atmosféry, která působí kolmo k dané rovině
  • působí na všechna tělesa i na celý povrch Země
ATMOSFÉRICKÝ TLAK pa = tlak vyvolaný atmosférickou tlakovou sílou (tíhou sloupce vzduchu nad našimi hlavami)

pozor!!! pro výpočet nelze použít vztah ph = h.ρ.g 
(ρ vzduchu není konstantou)
  • nejvyšší hodnota atmosférického tlaku - u hladiny moře
    • normální atmosférický tlak u hladiny moře:  pn = 101,325 kPa
  • s rostoucí nadmořskou výškou atmosférický tlak klesá 
    • na každých 100 m výšky klesá tlak asi o 1,3 kPa

poznámka:
  • Ze vztahu pro hydrostatický tlak kapalin nelze spočítat tloušťku atmosféry, protože hustota vzduchu není stálá, ale zmenšuje se z výškou

atmosférický tlak měříme manometry (barometry)

Vyzkoušej si jednoduché experimenty (Co dokáže vzduch? - MFF UK v Praze)