MECHANIKA‎ > ‎

Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou kapaliny - hydrostatický tlak

HYDROSTATICKÝ TLAK = tlak způsobený vlastní tíhou kapalinyodvození základního vztahu:
potom:
h .......... hloubka kapalina pod volným povrchem
ρ .......... hustota kapaliny
g .......... tíhové zrychlení

důsledky vyvozeného vztahu:
 • s rostoucí hloubkou se zvyšuje hodnota hydrostatického tlaku
  • nejvyšší hodnota ph = u dna
  • nejnižší hodnota ph = povrch kapaliny (ph = 0 Pa)
 • hladiny hydrostatického tlaku = místa stejného hydrostatického tlaku
  • volná hladina = hladina s nulovým hydrostatickým tlakem (povrch kapaliny)

HYDROSTATICKÝ PARADOX


předpoklad: 
 • 2 nádoby se stejnou tekutinou
 • tekutina v nádobách do stejné výše
 • stejná plocha dna obou nádob
potom:
 nás zajímá velikost tlakové síly Fh, která působí na dno nádoby
ρ, g jsou pro danou kapalinu konstantyVelikost tlakové síly na dno nádoby nezávisí na hmotnosti kapaliny v nádobě, ale závisí pouze na výšce sloupce kapaliny a na plošném obsahu dna.
HYDROSTATICKÝ PARADOX (HYDROSTATICKÉ PARADOXON)


DVĚ NEMÍSÍCÍ SE KAPALINY VE SPOJENÝCH NÁDOBÁCH

SPOJENÉ NÁDOBY NAPLNĚNÉ 
JEDNOU KAPALINOU


Kapalina se ustálí ve stejné výšceSPOJENÉ NÁDOBY NAPLNĚNÉ 
DVĚMA NEMÍSÍCÍMI SE KAPALINAMI


společné rozhraní: 
p1 = p2