MECHANIKA‎ > ‎

Tlak v kapalinách a plynech

TLAK = skalární fyzikální veličina charakterizující stav tekutiny v klidu

Definiční vztah: 

   

p ... tlak
F ... velikost tlakové síly, která působí kolmo na rovinnou plochu kapaliny
S ... obsah této plochy

Jednotka: Pascal (Pa)

Definice 1 Pascalu:
1 Pa je tlak, který vyvolá síla 1 N rovnoměrně rozložená na ploše o obsahu 1 m2 a působící kolmo na tuto plochu

V praxi: často jednotky větší (hPa, kPa, MPa, GPa, TPa)

Tlak vzduchu na hladině moře: pn = 1013,25 hPa