MECHANIKA‎ > ‎

Soustavy fyzikálních veličin a jednotek

fyzikální veličiny rozdělujeme na :
 1. základní
  • hmotnost
  • délka
  • čas
  • teplota
  • látkové množství
  • elektrický proud
  • svítivost
      • odvozené - vyjadřovány pomocí definičních vztahů z veličin základních (např.: hustota = hmotnost / objem)
      • doplňkové
       • rovinný úhel
       • prostorový úhel
           praxe vynutila pro stejné měření na celém světě stejné jednotky:

           Násobky a díly jednotek  jejich názvy se tvoří pomocí předpon (zdroj: Wikipedie)
            

           podívej se
           (Laboratorní průvodce)