MECHANIKA‎ > ‎

Skládání pohybů a rychlostí

V praxi 
 • Hmotný bod koná dva nebo i více pohybů současně.
  • např.: předmět ve vagónu jedoucího vlaku se může pohybovat vzhledem k vagónu a spolu s vagónem se pohybuji vzhledem k povrchu Země
  • např.: motorová loďka plující po hladině řeky
   • koná dva pohyby současně:
    • je unášena proudem řeky
    • je poháněna motorem
   • rychlost proudu vzhledem k břehům … v1
   • rychlost loďky vzhledem k vodě…v2
   • výsledná rychlost loďky vzhledem k břehům…v
   • platí: v = v1+v2 (neplatí pro velikosti rychlostí)
   • jestliže:
    • loďka pluje po proudu (stejný směr rychlostí)
     • potom v = v1+v2 i v = v+ v2
    • loďka pluje proti proudu (opačný směr rychlostí)
     • potom v = v1+v2 ale v = v- v1
při skládání pohybů platí obecně tzv. 
PRINCIP NEZÁVISLOSTI POHYBŮ
Koná-li hmotný bod současně dva nebo víc pohybů, je jeho výsledná poloha taková, jako kdyby konal tyto pohyby po sobě, a to v libovolném pořadí.


ÚLOHA 1: 
Loďka pluje po hladině řeky od jednoho břehu k druhému, přičemž její příď směřuje kolmo k proudu. Voda v řece teče rychlostí o velikosti 2,2 m/s, rychlost loďky vzhledem k vodě má velikost 4,6 m/s. Vypočtěte velikost rychlosti loďky vzhledem k břehům řeky a určete úhel, který tyto rychlost svírá se směrem proudu.
 • zápis:
                v1 = 2,2  m · s-1
                v2 = 4,6 m · s-1
                v = ?
                α = ?    
 • nákres:
            
        Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika
              
            
 • výpočet:
                
 • závěr:Výsledná rychlost loďky je 5,1 m/s a úhel α, který svírá výsledná rychlost se směrem rychlosti proudu řeky, je 64° 26‘.


ÚLOHA 2: Chataři od Lančovské zátoky (Sbírka řešených úloh KDF MFF UK v Praze)