MECHANIKA‎ > ‎

Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Rozdělení fyzikálních veličin :
  1. DĚJOVÉ fyzikální veličiny - popisují nějaký fyzikální děj (např. teplo, práce, ... )
  2. STAVOVÉ fyzikální veličiny - popisují fyzikální stav soustavy (např. teplota, tlak, objem, energie, ... )

Jiné rozdělení :
  1. SKALÁRNÍ fyzikální veličiny (skaláry) - fyzikální veličiny, které jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou (např. hmotnost, délka, objem, teplota, ... )
  2. VEKTOROVÉ fyzikální veličiny (vektory) - fyzikální veličiny, k jejicž úplnému určení je třeba znát nejen jejich číselnou hodnotu a měřící jednotku, ale i směr (např. síla, rychlost, zrychlení, ... )

Skládání vektorů

Vektor = orientovaná úsečka, jejíž délka znázorňuje velikost vektoru (hodnotu veličiny) a její orientace směr vektoru.

Umístění vektoru je určeno počátečním bodem (působištěm).
Vektorová přímka je přímka procházející počátečním a koncovým bodem vektoru.

Základní operace s vektory

  • násobení vektoru reálným číslem - příklad
  • sčítání vektorů (vektorový rovnoběžník) - příklad
  • odčítání vektorů (součet s opačným vektorem) - příklad
  • rozklad vektoru do dvou daných směrů - příklad

Podívej se

Comments