MECHANIKA‎ > ‎

Rovnovážná poloha tuhého tělesa


Tuhé těleso otáčivé kolem své osy je v rovnovážné poloze, jestliže:
  1. vektorový součet všech sil působících na tuhé těleso je nulový
  2. vektorový součet momentů všech sil působících na tuhé těleso je nulový
  3. těleso je v klidu


Podle vzájemné polohy těžiště tělesa a osy otáčení rozlišujeme:

A
ROVNOVÁŽNOU POLOHU STÁLOU
(STABILNÍ)
  • osa otáčení se nachází nad těžištěm tělesa
  • po vychýlení se těleso vrátí do původního stavu
B
ROVNOVÁŽNOU POLOHU VRATKOU
(LABILNÍ)
  • osa otáčení se nachází pod těžištěm tělesa
  • po vychýlení těleso přejde do rovnovážné polohy stálé
C
ROVNOVÁŽNOU POLOHU VOLNOU
(INDIFERENTNÍ)
  • osa otáčení prochází těžištěm tělesa
  • po vychýlení zůstává těleso v rovnovážné poloze