MECHANIKA‎ > ‎

Rovnoměrný pohyb


Rovnoměrný pohyb = takový pohyb, pro který platí, že velikost okamžité rychlosti tělesa se nemění

Popiš a předveď na tomto appletu:


Z předvedení plyne:

těleso za stejné časové úseky urazí stejné dráhy
grafem závislosti dráhy na čase je část přímky, která je různoběžná s osou času


proto můžeme rovnoměrný pohyb popsat těmito rovnicemi:


v = konst.

(srovnej se zápisem y = k.x ... přímá úměrnost)


Možné případy:

nejjednodušší situace
těleso se začalo pohybovat 
v čase t = 0 s  
těleso v čase t = 0 s 
už urazilo dráhu s0 
těleso se začalo pohybovat 
až po určité době t0

ÚLOHY

ÚLOHA 1
Za jakou dobu uběhne atlet dráhu 400 m, běží-li stálou rychlostí 8 m ∙ s–1?
 
ÚLOHA 2
Vzdálenost Země od Slunce je přibližně 150 milionů km. Rychlost světla ve vakuu je přibližně 300 000 km ∙ s–1. Za jakou dobu dorazí světelný signál ze Slunce na Zemi?
 
ÚLOHA 3
Po dvoukolejné trati jede v jednom směru osobní vlak délky 160 m stálou rychlostí 54 km · h–1, v protisměru rychlík délky 240 m. a) Jak velkou rychlostí jede rychlík, který míjí strojvůdce osobního vlaku po dobu 6 s? b) Po jakou dobu míjí osobní vlak strojvůdce rychlíku.
 (a) 90 km/h, b) 4 s)
ÚLOHA 4
Z určitého místa vyjíždí nákladní auto a za půl hodiny za ním ve stejném směru osobní automobil. Předpokládáme, že nákladní auto jede stálou rychlostí 60 km ∙ h–1, osobní automobil stálou rychlostí 80 km ∙ h–1. Za jakou dobu od vyjetí nákladního auta a v jaké vzdálenosti od místa startu se budou obě vozidla míjet?
 (2 hod, 120 km)
ÚLOHA 5
Ze dvou míst, jejichž vzdálenost je 6 km, vyjedou současně proti sobě traktor a motocykl. Traktor jede rychlostí 36 km ∙ h–1, motocykl rychlostí 72 km ∙ h–1. U obou vozidel předpokládáme stálou rychlost po celou dobu jízdy. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od místa startu traktoru se vozidla setkají?
 (3 min 20 s, 2 km)
ÚLOHA 6
Nad věží radnice proletělo letadlo stálou rychlostí 600 km ∙ h–1 a za 15 minut po něm ve stejném směru proudové letadlo stálou rychlostí 1 200 km ∙ h–1. Za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od radnice bude první letadlo dostiženo letadlem proudovým?
 (30 min, 300 km)
ÚLOHA 7
Na přímé silnici předjíždí osobní auto pomalejší autobus tak, že začne předjíždět v odstupu 20 m od autobusu a po předjetí se před něj zařadí opět v odstupu 20 m. Osobní auto předjíždí stálou rychlostí 72 km ∙ h–1, autobus jede stálou rychlostí 54 km ∙ h–1. Délky vozidel jsou 5 m a 15 m. Jakou dobu předjíždění trvá a jakou dráhu k tomu osobní auto potřebuje?
 (12 s, 240 m)
ÚLOHA 8
Na klidné hladině jezera pluje výletní loď stálou rychlostí 3 m ∙ s–1. Po palubě lodi jde cestující A ve směru pohybu lodi rychlostí 3 m ∙ s–1 a cestující B proti směru pohybu lodi rychlostí 3 m ∙ s–1. Cestující C stojí na jednom místě paluby. Jak velkou rychlostí se pohybují jednotliví cestující vzhledem ke klidné hladině jezera?
 
ÚLOHA 9
Plavec plave v řece vzhledem k vodě stálou rychlostí 1,5 m ∙ s–1. Rychlost proudu v řece je 3,5 m ∙ s–1. Jak velkou rychlostí se plavec pohybuje vzhledem ke břehům řeky, jestliže plave a) po proudu, b) proti proudu řeky?
 
ÚLOHA 10
Nakresli pro každý z následujících pohybů do jednoho obrázku grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase. Ve všech bodech kresli graf pro prvních pět hodin popisovaného děje.
a) Turista šel tři hodiny rovnoměrně rychlostí 5 km/h a pak se utábořil
b) Turista hodinu čekal a pak šel rovnoměrně rychlostí 5 km/h.
c) Turista pospíchal hodinu rychlostí 5 km/h na schůzku, která trvala hodinu, a pak pokračoval v původních směru rychlostí 3 km/h
ÚLOHA 11
 
 

Zdroj:  Sbírka úloh z fyziky pro střední školy - Lepil, Bednařík, ŠirokáZdroj: Elektronická učebnice fyziky pro gymnázia - Martin Krynický