MECHANIKA‎ > ‎

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

Pohyb rovnoměrně zrychlený
= pohyb, u kterého se velikost okamžité rychlosti v závislosti na čase rovnoměrně 
zvětšuje
 Popiš a předveď na tomto apletu:
 
z grafického popisu daného pohybu vyplývá: 
  • rychlost je lineární funkcí času ...     v = k . t      (k = a = konst. - srovnej y = k . x)
  • pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý ... zrychlení má stejný směr jako rychlost
  • pohyb rovnoměrně zpomalený přímočarý ... zrychlení má opačný směr než rychlost    
 

Zrychlení (a) = vektorová fyzikální veličina vyjadřující změnu rychlosti za změnu času
 
 jednotka: m.s-2

 
Další možnosti grafického znázornění a popisu pohybu:
 

 

Pohyb rovnoměrně zrychlený

 
(a > 0)
 
počáteční rychlost tělesa
 
v=v0=0 m.s-1
 
 

 

Pohyb rovnoměrně zrychlený

(a > 0)

 počáteční rychlost tělesa

 
v=v0 m.s-1
 
 
 
 

 

Pohyb rovnoměrně zpomalený

(a < 0)

počáteční rychlost tělesa

v=v0 m.s-1

   
 

ÚLOHY

ÚLOHA1
Automobil se rozjížděl z klidu a dosáhl rovnoměrně zrychleným pohybem rychlosti 90 km.h-1 za dobu 20 s. Jak velké bylo zrychlení automobilu?
 
ÚLOHA 2
Rychlík jede po přímé trati rychlostí 108 km.h-1. Před železniční stanicí začne brzdit a zastaví za jednu minutu rovnoměrně zpomaleným pohybem. Vypočtěte velikost zrychlení rychlíku.
 
ÚLOHA 3
Hmotný bod má počáteční rychlost o velikosti 10 m.s-1 a pohybuje se po přímce rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením o velikosti 3 m.s-2. Jak velkou rychlost má po 5 sekundách zrychleného pohybu?