MECHANIKA‎ > ‎

První Newtonův pohybový zákon (zákon setrvačnosti)


Znění zákona:
Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit.

Důsledky 1. NPZ:

            1) SETRVAČNOST = jedna ze základních vlastností tělesa

            2) KLID a ROVNOMĚRNÝ PŘÍMOČARÝ POHYB jsou dva ROVNOCENNÉ pohybové stavy tělesa

problém VZTAŽNÁ SOUSTAVA x 1. NPZ

            a) vagón vlaku v klidu nebo vagón vlaku v pohybu rovnoměrném přímočarém

            z toho vyplývá - kulička položená na vodorovnou desku ve vagónu zůstává v klidu

Vztažné soustavy, ve kterých izolovaná tělesa zůstávají v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu (tj. soustavy, ve kterých platí I. NPZ) nazýváme INERCIÁLNÍ VZTAŽNÉ SOUSTAVY (IVS) - z latinského slova inercia = setrvačnost

            b) vagón v zatáčce nebo vagón při rozjíždění (zpomalování)

            z toho vyplývá - kulička položená na vodorovnou desku ve vagónu se pohybuje vzhledem k vagónu s určitým zrychlením

Pohybový stav tělesa (kuličky) se mění, aniž na něj působí silami jiná tělesa (v této soustavě neplatí 1. NPZ), takovéto soustavy nazýváme NEINERCIÁLNÍ VZTAŽNÉ SOUSTAVY (NIVS).

Poznámka: 

  • Každá soustava, která se vzhledem k IVS pohybuje rovnoměrně přímočaře nebo je v klidu je také inerciální.
  • Při studiu pohybů probíhajících na povrchu Země zpravidla považujeme VS spojenou s povrchem Země za INERCIÁLNÍ.

     3) EXISTENCE IVS