MECHANIKA‎ > ‎

Proudění kapalin a plynů

Proudění
 = fyzikální jev, který vzniká tehdy, převažuje-li pohyb kapaliny nebo plynu v daném směru

V praxi velmi častý jev. Např.
  • proudění vody a plynu v domácnosti
  • pohánění turbín hydroelektráren
  • rozvod oleje a maziv ve strojích
  • proudění pohonných látek z nádrží do motorů automobilů
  • krevní oběh v lidském těle
  • atd.
tekutin dochází při proudění k pohybu jednotlivých částic - proto je pohyb tekutin složitější než pevných tělesZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PROUDĚNÍ 
(podle velikosti v částic tekutiny v daném místě kapaliny nebo plynu)
proudění

NEUSTÁLENÉ (NESTACIONÁRNÍ)


okamžitá rychlost částice kapaliny se v daném místě 
v závislosti na čase mění 
proudění

USTÁLENÉ (STACIONÁRNÍ)


okamžitá rychlost částice kapaliny se v daném místě 
v závislosti na čase nemění