MECHANIKA‎ > ‎

Poloha hmotného bodu

NĚKOLIK POJMŮ A DEFINIC

 
Polohu hmotného bodu určujeme:

a) souřadnicemi x, y, z, které má hmotný bod ve zvolené  soustavě souřadnic Oxyz
Pozor: ve fyzice musí být osy soustavy souřadnic popsány fyzikálními veličinami a jeich jednotkami
 
Na obrázku - pravoúhlá soustava souřadnic Oxyz

A [xA, yA, zA]

b) polohovým vektorem r

Polohový vektor r = vektor, jehož počáteční bod je v počátku souřadnic, koncový bod je dán daným bodem (např. E)

Velikost polohového vektoru r:
kde x, y, z jsou souřadnice polohového vektoru.

ÚLOHY

Úloha 1
Kolika souřadnicemi popíšeme
a) polohu letadla při letecké akrobacii,
b) polohu motocyklu při jízdě po vodorovné cvičné dráze,
c) polohu vlaku při jízdě po vodorovné přímé trati?
Úloha 2
Hmotný bod má souřadnice x = 3,5 m, y = 2,8 m, z = -4,1 m. Vypočtěte vzdálenost hmotného bodu od počátku souřadnic.