MECHANIKA‎ > ‎

Pohyb tuhého tělesa

Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění.

A) POSUVNÝ POHYB TUHÉHO TĚLESA 


všechny body tělesa opisují stejnou trajektorii
všechny body tělesa mají v daném časovém okamžiku stejnou okamžitou rychlost (v)


B) ROTAČNÍ (OTÁČIVÝ) POHYB TUHÉHO TĚLESA kolem nehybné osy, která nemění svoji polohu


všechny body tělesa mají stejnou úhlovou rychlost (ω je konstantní, ω = φ/t)
okamžitá rychlost (v) není konstantní
trajektorií všech bodů tělesa při tomto pohybu je část kružnice se středem v ose otáčení
velikost okamžité rychlosti v je přímo úměrná jejich vzdálenosti od osy otáčení (v = ωr)