MECHANIKA‎ > ‎

Pohyb tuhého tělesa

Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění.

A

POSUVNÝ POHYB TUHÉHO TĚLESA


všechny body tělesa opisují stejnou trajektorii
všechny body tělesa mají v daném časovém okamžiku stejnou okamžitou rychlost (v)

B

ROTAČNÍ (OTÁČIVÝ) POHYB TUHÉHO TĚLESA
(kolem nehybné osy, která nemění svoji polohu)všechny body tělesa mají stejnou úhlovou rychlost ω
(ω je konstantní, ω = φ/t)
okamžitá rychlost (v) není konstantní
trajektorií všech bodů tělesa při tomto pohybu je část kružnice se středem v ose otáčení
velikost okamžité rychlosti v je přímo úměrná jejich vzdálenosti od osy otáčení (v = ωr)