MECHANIKA‎ > ‎

Obtékání těles reálnou tekutinou

  • Stojí-li v cestě proudící tekutině nějaká překážka, tekutina ji obtéká (např. voda v řece obtéká pilíře mostu)
  • K obtékání dochází i tehdy, pohybuje-li se těleso vzhledem k tekutině, která je v klidu (např. jedoucí automobil je obtékán vzduchem)
SHRNUTÍ:
K obtékání dochází tehdy, jestliže dochází k relativnímu pohybu pevných těles a tekutiny, v které se pevné těleso nachází


POPIS SAMOTNÉHO DĚJE

vlivem odporu prostředí, v kterém se těleso pohybuje, vznikají odporové síly, které působí proti pohybu tělesa

při menších rychlostech tělesa vzhledem k tekutině

vzniká

LAMINÁRNÍ PROUDĚNÍ


odporová síla F je malá 

její velikost je přímo úměrná relativní rychlosti v


při větších rychlostech tělesa vzhledem k tekutině

vzniká

TURBULENTNÍ PROUDĚNÍ


v důsledku vznikajících vírů je odporová síla značně veliká

její velikost vzrůstá s druhou mocninou relativní rychlosti v

potom pro velikost F platí tento vztah (Newtonův vztah):

Základní vlastnost C - závisí na tvaru tělesa
aerodynamický tvar tělesa = tvar tělesa ve tvaru kapky