MECHANIKA‎ > ‎

Obsah, metody a význam fyziky

FYZIKA
 1. nauka o přírodě
 2. přírodní věda, jejíž předmětem zkoumání jsou dvě formy hmoty - LÁTKA a POLE
Látka = jedna ze dvou základních forem hmoty, jejíž strukturní jednotkou jsou částice s nenulovou klidovou hmotností (molekula, atom, iont, ...)
Pole = jedna ze dvou základních forem hmoty, která je zprostředkovatelem interakce částic látky (např. elektrostatické pole mezi dvěma nabitými tělesy)

ROZDĚLENÍ FYZIKY
 1. podle metody zkoumání :
  1. Teoretická fyzika - z obecných zákonů vyvozuje nové poznatky
  2. Experimentální fyzika - pozorováním a pokusy zjišťuje vztahy mezi fyzikálními veličinami a tím objevuje nové fyzikální zákony
 2. podle obsahu zkoumání :
  1. Mechanika - nauka o pohybu
  2. Akustika - nauka o zvuku
  3. Termodynamika - nauka o teple
  4. Astrofyzika - nauka o hvězdách
  5. Optika - nauka o světle
  6. ...
 3. podle historického vývoje :
  1. Klasická fyzika - souhrn fyzikálních poznatků získaných do konce 19. století (mechanika, termodynamika, ...)
  2. Moderní fyzika - fyzika 20. století zahrnující poznatky vycházející z kvantové teorie a teorie relativity
 4. podle velikosti zkoumaných objektů :
  1. Fyzika mikrosvěta (mikrofyzika) - část fyziky zkoumající objekty pozorovatelné elektronovými mikroskopy (např. molekuly, atomy, ionty, atomová jádra, ...)
  2. Fyzika makrosvěta (makrofyzika) - část fyziky zkoumající objekty pozorovatelné okem nebo běžnými dalekohledy (např. pozemská tělesa, Slunce, planety, ...)
  3. Fyzika megasvěta (megafyzika) - část fyziky zkoumající objekty pozorovatelné nejsilnějšími dalekohledy, radioteleskopy, apod. (např. galaxie, skupiny galaxií, ...)