MECHANIKA‎ > ‎

Mechanický pohyb

NĚKOLIK POJMŮ A DEFINIC


Hmotný bod je myšlenkový model tělesa, u něhož bereme v úvahu jen hmotnost tělesa, ale zanedbáváme jeho tvar a rozměry.

Těleso je na Zemi v klidu, nemění-li se jeho poloha vzhledem k povrchu Země.

Mechanický pohyb HB je změna jeho polohy vzhledem k nám (nebo jiným tělesům) v prostoru a času.

Klid i pohyb těles jsou vždy relativní.

Absolutní klid neexistuje.

Vztažné těleso = těleso, k němuž vztahujeme pohyb zkoumaného tělesa

Popis klidu nebo pohybu tělesa závisí na volbě vztažného tělesa.


ÚLOHY
1. Ve vagonu vlaku jedoucího stálou rychlostí padá kulička. Popište pohyb kuličky
a) vzhledem k vagonu
b) vzhledem k povrchu Země

2. Jaké pohyby koná těleso, které je v klidu vzhledem k povrchu Země?