MECHANIKA‎ > ‎

Mechanický pohyb

NĚKOLIK POJMŮ A DEFINIC

Jejich vysvětlení a popis na konkrétních příkladech z reálného života.


  • Hmotný bod je myšlenkový model tělesa, u něhož bereme v úvahu jen hmotnost tělesa, ale zanedbáváme jeho tvar a rozměry.
  • Těleso je na Zemi v klidu, nemění-li se jeho poloha vzhledem k povrchu Země.
  • Mechanický pohyb HB je změna jeho polohy vzhledem k nám (nebo jiným tělesům) v prostoru a času.
  • Klid i pohyb těles jsou vždy relativní.
  • Absolutní klid neexistuje.
  • Vztažné těleso = těleso, k němuž vztahujeme pohyb zkoumaného tělesa Popis klidu nebo pohybu tělesa závisí na volbě vztažného tělesa.

ÚLOHY

1. Ve vagonu vlaku jedoucího stálou rychlostí padá kulička. Popište pohyb kuličky
a) vzhledem k vagonu
b) vzhledem k povrchu Země

2. Jaké pohyby koná těleso, které je v klidu vzhledem k povrchu Země?