MECHANIKA‎ > ‎

Jednoduché úlohy

1) Písty hydraulického zvedáku mají průměr 3 cm a 15 cm. Jak velkou silou musíme působit na menší píst, chceme-li zvedat těleso o hmotnosti 200 kg?
(78 N)

2) Nejhlubší místo v Tichém oceáně je v hloubce 11 034 m. Určete v této hloubce a) hydrostatický tlak, b) velikost tlakové síly působící na plochu o obsahu 1 cm2. Hustota mořské vody je 1 020 kg × m–3, tíhové zrychlení počítejte 9,8 m × s–2.
(110 MPa, 11,03 kN)

3) Jak velkou silou je přitlačována k okenní tabuli přísavka o průměru 3 cm při normálním atmosférickém tlaku?
(72 N)

4) Jak vysoký sloupec vody udrží atmosférický tlak?
(10 m)

5) Skleněný válec vysoký 20 cm o obsahu průřezu 30 cm2 naplníme zcela vodou. Na horní okraj válce přiložíme list papíru a válec obrátíme. Proveďte pokus a vysvětlete, proč voda nevyteče. Jak velkou silou je papír přitlačován k válci, je-li atmosférický tlak 105 Pa?
(294 N)