MECHANIKA‎ > ‎

Inerciální vztažné soustavy. Galileiho princip relativity

Víme: 
  • pro pohyby, probíhající na povrchu Země, můžeme s dostatečnou přesností pokládat vztažnou soustavu spojenou s povrchem Země za INERCIÁLNÍ
  • v soustavách, které se vzhledem k povrchu Země pohybují rovnoměrně přímočaře, probíhají všechny mechanické děje stejně jako na povrchu Země (např. pokus s míčkem ve vagónu vlaku)

→ cestující ve vlaku (bez oken) nemůže žádným pokusem zjistit, zda se IVS spojená s vlakem pohybuje, jak velkou rychlostí, kterým směrem, ani zda je v klidu (nezjistí, jestli vlak jede nebo stojí)

→ zobecnění = MECHANICKÝ (GALILEIHO) PRINCIP RELATIVITY


Zákony mechaniky jsou stejné na všech IVS. Rovnice, které je vyjadřují, mají stejný tvar.


POZOR: neznamená to, že i hodnoty všech fyzikálních veličin, které popisují pohybový stav tělesa, musí být ve všech IVS stejné

    např.: předmět ve vagónu

pozorovatel ve vagónu: trajektorie předmětu = část přímky

    velikost rychlosti dopadu = rychlost volného pádu

pozorovatel na nástupišti (na Zemi): trajektorie předmětu část křivky (paraboly)

    velikost rychlosti dopadu = rychlost volného pádu složená s rychlostí v (rychlost vagónu vzhledem k Zemi)důležité - v obou případech má těleso stejné zrychlení (tíhové)  v obou VS působí na těleso stejná síla (FG)


Všechny IVS jsou pro popis mechanických dějů rovnocenné.

Jiné znění GALILEIHO PRINCIPU RELATIVITY