MECHANIKA‎ > ‎

Fyzikální veličiny a jejich jednotky

FYZIKÁLNÍ VELIČINA
= pojem, kterým charakterizujeme fyzikální vlastnosti, stavy i změny těchto stavů fyzikálních objektů
např.: délka, teplota, hmotnost, ...

každá fyzikální veličina má svou :
  1. značku
    např.: fyzikální veličina hmotnost - značka m

  2. jednotku (dohodou stanovená hodnota dané fyzikální veličiny)
    např.: veličina hmotnost - jednotka kilogram
Obecný zápis mezi hodnotou fyzikální veličiny a její jednotkou :

X = {X} [X]

X ..... značka dané fyzikální veličiny
[X] ..... měřící jednotka fyzikální veličiny - představuje pevnou a stálou hodnotu veličiny, s níž porovnáváme veličiny téhož druhu
{X} ..... číselná hodnota - udává, kolikrát je hodnota měřené fyzikální veličiny větší nebo menší než zvolená měřící jednotka

příklad: m = 65 kg     nebo     l = 17 m