MECHANIKA‎ > ‎

Dynamika pohybu HB - úlohy

10 skutečně jednoduchých úloh (nástin základní problematiky řešení úloh na dynamiku pohybu HB)


DALŠÍ ÚLOHY:

1) Elektrická souprava se pohybuje po vodorovné dráze rychlostí 30,6 km/h. Za jaký čas a na jaké dráze se bržděním zastaví, jestliže se brzdná síla rovná 0,25 tíhy elektrické soupravy?
(t = 3,5 s, s = 14,7 m)

2) Motor auta o tíze 10 000 N má tažnou sílu 1 600 N. Za jaký čas může auto z klidu dosáhnout rychlost 54 km/h? Odpor vzduchu a tření zanedbejte.
(9,6 s)

3) Míč o hmotnosti 0,125 kg narazil kolmo na svislou stěnu rychlostí 20 m/s a odrazil se od ní rychlostí 15 m/s. Určete jeho hybnost před nárazem a po nárazu a velikost průměrné síly, kterou míč působil na stěnu, jestliže náraz trval 0,05 s.
(2,5 kg.m.s-1, 1,875 kg.m.s-1, 87,5 N)