MECHANIKA‎ > ‎

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu

Víme, že pohyb rovnoměrně zrychlený
 je pohyb, u kterého se velikost okamžité rychlosti v závislosti na čase rovnoměrně mění.

Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia


víme, že pro tento graf platí: v = a · t, a = konstanta

 

vyjádření dráhy v grafu: dráha = obsah vybarvené oblasti


dále platí:


obecně:

 

ZÁVĚR:

Dráha je přímo úměrná druhé mocnině času.


vyjádření dráhy graficky:

t (s)

0

1

2

3

4

s (m)

0

1

4

9

16grafem je křivka (část paraboly)


v praxi: na počátku uražená dráha s0 se nerovná 0, počáteční rychlost v0 se nerovná 0

Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia


poznámka: dráha pohybu rovnoměrně zpomaleného

Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia


 
Na následujícím apletu pozoruj graf závislosti dráhy na čase a ověř platnost
základního vztahu s = 0,5 . a . t2  pro a1 = 1 m.s-2 a a2 = 2 m.s-2 
 
 

 

ÚLOHY

Úloha 1: Řidič automobilu začne při rychlosti 20 m/s brzdit. Automobil se při brzdění pohybuje se zrychlením 4 m · s-2.

             A.       Určete dobu, za kterou se rychlost automobilu zmenší na 12 m/s, a dráhu, kterou automobil za tuto dobu ujede.

             B.       Určete dobu, za kterou automobil zastaví, a vypočtěte brzdnou dráhu. 

Řešené úlohy: