MECHANIKA‎ > ‎

Bernoulliho rovnice

Vyjdeme ze zákona zachování mechanické energie

BERNOULLIHO ROVNICE
Součet kinetické a tlakové potenciální energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech částech vodorovné trubice stejný.
(zákon zachování mechanické energie pro kapaliny)

v podstatě čím větší je dynamický tlak vzduchu, tím menší je statický tlak vzduchu (a obráceně)

Jednoduché experimenty na Bernoulliho rovniciPraktické důsledky Bernoulliho rovnice:
  • Hydrodynamické paradoxon (hydrodynamický paradox)
    • foukáte-li mezi dva svislé listy papíru, tak papíry místo oddalování se budou k sobě přitahovat
    • čím rychleji budete mezi papíry foukat, tím bude přitahování papírů větší
  • Velikost rychlosti kapaliny vytékající z nádoby
odvození vztahu: ze zákona zachování mechanické energie v místě výtoku kapaliny

ÚLOHY