Zvuk - jednoduché úlohy

1) Zvuk se šíří ve vodě rychlostí 1480 m/s, ve vzduchu rychlostí 340 m/s. Jak se změní při přechodu zvuku ze vzduchu do vody jeho vlnová délka?
(4,35krát se zvětší)

2) Určete rychlost zvuku ve vzduchu při teplotách -25°C, 0°C a 25°C.

3) Jaká je vzdálenost mezi sousedními uzly stojaté podélné zvukové vlny ve vzduchu, má-li zvuk ve vzduchu rychlost 342 m/s a frekvenci 440 Hz?
(0,39 m)

4) Struna délky 1 m má základní tón o frekvenci 1000 Hz. Určete rychlost, kterou se strunou může šířit postupné vlnění. Jaká je vlnová délka zvuku, který se šíří vzduchem do okolí struny? Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 340 m/s.
(2 km/s; 0,34 m)

5) Trubice o délce 1 m je na jednom konci uzavřena. Určete frekvence, se kterými může kmitat vzduch uvnitř trubice. Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m/s.
(2k-1).85 Hz