Základní pojmy a rozdělení zvuků


ZVUK = mechanické vlnění látkového prostředí, které má schopnost vyvolat sluchový vjem. Pro lidské ucho jde zpravidla o vlnění s frekvencí od 16 Hz do 20 000 Hz.


Nauka o zvuku se nazývá AKUSTIKA.

ZDROJ ZVUKU = každé chvějící se těleso určitou potřebnou frekvencí ve styku s pružným prostředím

ZVUKOVÉ VLNY = mechanické vlny pružného prostředí


ROZDĚLENÍ ZVUKŮ

A

NEPERIODICKÉ (NEHUDEBNÍ)


hluk, šramot, šum, hřmění, souhlásky

zvuky způsobeny nepravidelným chvěním prostředí

Poslechni si:
bílý šum
hrom

B

PERIODICKÉ (HUDEBNÍ)


hudební tóny, samohlásky

zvuky způsobeny pravidelným chvěním prostředí