Rychlost zvuku

Rychlost zvuku
= velikost rychlosti šíření mechanického vlnění, které vyvolává zvuk, daným prostředím v daném směru

rychlost zvuku závisí na:
 • prostředí a jeho vlastnostech
 • teplotě

ve vzduchu za hustoty ρ0 = 1,293 kg.m-3 je rychlost zvuku 
v = (331,82 + 0,61.{t}) m.s-1
při běžných teplotách: v = 340 m.s-1 v pevných látkách a kapalinách je rychlost zvuku vyšší - např.:

rychlost zvuku nezávisí na:
 • tlaku vzduchu
 • frekvenci zvuku
 • intenzitě zvuku

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ZVUKU
 • v pevných látkách
  • tyč ze zkoumané látky se upevní uprostřed a třením se na ní vytvoří stojaté vlnění
  • tyč kmitá, přičemž její délka je rovna polovině vlnové délky
  • změřením frekvence můžeme potom dopočítat hledanou rychlost
 • v kapalinách
  • odrazem zvukového vlnění od dna nádrže (v = 2s/t, kde s je hloubka nádrže a t je čas)
 • v plynech
  • rezonanční metodou (změna délky sloupce vzduchu v trubici vyvolává zesilování zvuků ladičky)
  • potom v = 2.h.f, kde h je výška sloupce vzduchu v trubici

OZVĚNA a DOZVUK
 • souvisí s odrazem zvukových vln
 • využívá se biologické vlastnosti ucha, které je schopno rozlišit 2 zvuky v minimálním rozmezí 0,1 s
 • pro rychlost 340 m.s-1 odpovídá časové rozmezí 0,1 s asi 17 metrům
 • potom ale musí platit:
  • jestliže překážka je ve vzdálenosti 17 metrů, potom vzniká jednoslabičná ozvěna
  • jestliže překážka je ve vzdálenosti k.17 metrů, potom vzniká k-slabičná ozvěna
  • jestliže překážka je ve vzdálenosti menší než 17 metrů, potom vzniká DOZVUK (prodlužuje se trvání zvuku)
   • nevýhodné v koncertních sálech, proto např. závěsy v učebně hudební výchovy