Rezonance

pokus:


maximální amplituda v bodě 2

nastala

REZONANCE OSCILÁTORU
(frekvence nucených kmitů je rovna vlastní frekvenci oscilátoru)


REZONANČNÍ KŘIVKA = graf vyjadřující závislost amplitudy (ym) na úhlové frekvenci ωVYZKOUŠEJ SI BUZENÉ KMITÁNÍ (REZONANCI) V APPLETU (Applety Walter Fendt)


REZONANCE = fyzikální jev, který vzniká při vzájemném působení dvou oscilátorů

A) SPŘAŽENÁ KYVADLA (VÁZANÉ OSCILÁTORY)
dvě stejná kyvadla spojená pružinou nebo vláknem se závažím


O ... oscilátor (zdroj nuceného kmitání)
R ... rezonátor (působením zdroje se nucené rozkmitá)
Z ... závaží + vlákno = VAZBA (zprostředkovává přenos energie mezi oscilátorem a rezonátorem)

VYZKOUŠEJ SI VÁZANÉ OSCILÁTORY V APPLETU (Applety Walter Fendt)


vazba může být:
VOLNÁ
pomalé přenášení energie z oscilátoru na rezonátor
potom je
amplituda nucených kmitů maláB) REZONANČNÍ KOLÉBKA


TĚSNÁ
rychlé přenášení energie z oscilátoru na rezonátor
potom je
amplituda nucených kmitů velkáC) VOLNĚ ZAVĚŠENÁ KYVADLA