Přeměny energie v mechanickém oscilátoru


Při harmonickém pohybu se periodicky mění potenciální energie mechanického oscilátoru v energii kinetickou a naopak, přičemž celková energie EC se nemění.


vzájemná přeměna kinetické energie v potenciální energii oscilátoru:
1. horní úvrať


2. rovnovážná poloha


3. dolní úvrať