Ohyb vlnění

Ohyb (difrakce) vlnění
= fyzikální jev, který vzniká tehdy
  • dopadá-li vlnění na překážku malých rozměrů. 
  • dopadá-li vlnění na velkou překážku, v které se nachází malý otvor
Vlnění se v obou případech šíří i za překážkou - nastal OHYB VLNĚNÍ

Vysvětlení jevu pomoci Huygensova principu
překážky malých rozměrů


malý otvor (štěrbina) na velké překážce