Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění

ODRAZ VLNĚNÍ V ŘADĚ BODŮ

Na stránce jsou použity animace z tohoto zdroje: http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/reflect/reflect.htmlpodle upevnění koncového bodu řady kmitajících bodů rozlišujeme:

ODRAZ NA PEVNÉM KONCI
ZÁVĚR
na pevném konci nastává odraz vlnění s opačnou fází
(odražené vlnění má stejnou vlnovou délku jako původní vlnění, ale jeho fáze se změní o π)
ODRAZ NA VOLNÉM KONCI
ZÁVĚR
na volném konci nastává odraz vlnění se stejnou fází
(odražené vlnění má stejnou vlnovou délku i fázi jako vlnění původní)