Lom vlnění

Lom vlnění
= fyzikální jev, který nastává jestliže přechází vlnění z jednoho prostředí do druhého

popis a vysvětlení jevu

Odvození zákona

Možné případy, které mohou nastat:

LOM KE KOLMICI

LOM OD KOLMICE


ÚPLNÝ ODRAZ