Lom vlnění

Lom vlnění
= fyzikální jev, který nastává jestliže přechází vlnění z jednoho prostředí do druhého

popis a vysvětlení jevu

Odvození zákona


ZÁKON LOMU - znění:
Poměr sinu úhlu dopadu a sinu úhlu lomu je pro daná dvě prostředí stálá veličina a rovná se poměru rychlostí vlnění v obou prostředích. Tento poměr se nazývá index lomu vlnění (n) pro daná prostředí. Lomený paprsek zůstává v rovině dopadu.
jiný zápis zákona (viz. optika)

Možné případy, které mohou nastat:

LOM KE KOLMICI

LOM OD KOLMICE


ÚPLNÝ ODRAZ