Využíváme

  Lom vlnění

  Lom vlnění = fyzikální jev, který nastává jestliže přechází vlnění z jednoho prostředí do druhého

  popis a vysvětlení jevu

  Odvození zákona

  Možné případy, které mohou nastat:

  LOM KE KOLMICI

  LOM OD KOLMICE


  ÚPLNÝ ODRAZ